image
image

Articles

8 kroků k nejkrásnější zahradě na světě

8 kroků k nejkrásnější zahradě na světě

Sníte o zahradě, ve které budete odpočívat nebo pořádat dýchánky s přáteli? Pokud máte vhodný pozemek a k tomu nějaké ty peníze, dá se říct, že máte vyhráno. Jak postupovat a koho oslovit, aby se tahle investice stala vaší životní?

1. Začněte na konci zimy

Základní otázka je - kdy se do plánování zahrady pustit? „Konec zimy a začátek jara jsou tím správným obdobím, kdy začít podnikat první kroky k nové zahradě. Zahradní architekti jsou v tomto období méně vytížení, takže se vám budou moci věnovat. Navíc je s prvními jarními paprsky možné začít sázet rostliny,“ vysvětluje zahradní architekt Martin Adamíra ze společnosti ZAHRADA PRAHA.

2. Inspirujte se

S jakým zadáním byste měli za zahradním architektem přijít? Čím více bude mít ujasněno, co se vám líbí a co byste na své zahradě chtěli mít, tím lepší bude výsledek. Proto sedněte k počítači a hledejte inspiraci na internetu, nakupte odborné časopisy nebo si skočte do knihovny. Listujte, surfujte, ukládejte si řešení, které vás zaujaly, okopírujte si zajímavé prvky… Díky tomu bude moct architekt lépe pochopit, jaký je váš vysněný styl.

3. Vytipujte si dodavatele

Pokud už víte, co byste chtěli, poohlédněte se po vhodném dodavateli. Nejlepším zdrojem je opět internet a odborné časopisy, případně osobní doporučení známých. „Snažte se najít firmu, která to k vám nemá daleko. Díky tomu je pravděpodobnější, že se vám budou moct více věnovat.“ radí Martin Adamíra.

4. Oslovte své favority

Z vytipovaného okruhu firem z okolí oslovte ty, které nabízejí kvalitní záruky a mohou se pochlubit relevantními referencemi. „I když je to nepopulární rada, cena by neměla být hlavním faktorem, podle kterého se rozhodnete. Řiďte se spíš svými pocity z toho, jak s vámi firma jedná, jak k vaší zakázce přistupuje. A nebojte se vyptat na nabízené záruky - pokud jsou nadstandardní, buďte si jistí, že vám v budoucnu ušetří hodně starostí i peněz,“ říká Martin Adamíra. „Klidně oslovte více společností a rozhodněte se později, komu zakázku svěříte.“

Důležitá je také specializace dané společnosti. Některé nabízejí pouze vytvoření projektu, některé jeho realizaci, jsou však i takové, které umí toto všechno.

Máte vybráno? Sjednejte si osobní schůzku. Solidní společnost vyšle svého odborníka na místo realizace a nebude vám za tuto návštěvu nic účtovat. Pokud je ještě zima a schůzka se odehrává mimo vaši zahradu, připravte si její fotografie a půdorys pozemku. V každém případě si s sebou vezměte materiály se zahradami, které vás zaujaly.

5. Začínáme kreslit

Jakmile se dostanete do fáze přípravy studie, je obvyklou praxí účtovat klientovi 50% zálohu z dohodnuté ceny za studii. „Jsou i firmy, které nabízejí zhotovení studie či dokonce celého projektu zdarma. Problém často bývá v tom, že projekt je pak srozumitelný pouze pro svého autora, a vám tak nezbyde, než této firmě zadat i jeho realizaci, což nemusí být vždy výhodné. Pokud chce klient realizovat projekt s jinou společností, často se nám stává, že je nutné ho částečně nebo úplně přepracovat,“ upozorňuje Martin Adamíra.

Zde je ještě nutné rozlišit studii a projekt. Studie řeší celkový záměr architekta, rozmístění jednotlivých prvků apod. Jsou zde nakresleny hranice pozemku, dům, komunikace, záhony a všechny ostatní prvky. Některé firmy studii nabídnou i ve 3D provedení. Nejedná se tedy o podrobný plán, ve kterém by byly určeny např. konkrétní druhy rostlin, dlažeb…

„Před provedením studie by měl architekt od zákazníka získat maximum informací - o jeho životním stylu, o tom, jak chce zahradu používat, zda má nebo plánuje mít děti, zvířata, kolik času může věnovat péči o zahradu, kolik má připraveno peněz, které prvky by v zahradě chtěl mít - bez těchto informací není možné připravit studii, která by byla přizpůsobena potřebám klienta,“ popisuje Martin Adamíra. Na základě těchto informací architekt zhotoví studii budoucí zahrady, někdy i ve dvou variantách.

Po zpracování studie následuje její prezentace klientovi, jehož připomínky se následně zapracují. Diskuze mezi architektem a zákazníkem by měla trvat tak dlouho, než je klient spokojený. „Je důležité stanovit cenu studie předem. Pokud se ale zákazníkovi vize architekta vůbec nelíbí, je lepší spolupráci ukončit hned na začátku,“ upozorňuje Martin Adamíra ze ZAHRADA PRAHA.

6. Projekt už je kousek od realizace

Máte odsouhlasenou studii? V tom případě je možné přistoupit ke zhotovení podrobného projektu a následné realizaci.

Ucelený projekt se skládá z průvodní zprávy, osazovacího plánu, případných výkresů detailů, seznamu rostlin a celkového výkazu výměr. Projekt by měl být doplněn i fotografiemi rostlin pro lepší představu klienta, případně 3D pohledy na budoucí zahradu, které bývají většinou za příplatek. Pokud firma kromě projekčních prací nabízí i realizaci, dodá obvykle s projektem i podrobný rozpočet prací. Po jeho odsouhlasení může začít samotná realizace. „V této fázi je nutné domluvit si přesný rozsah prací, jejich cenu a termín - předejdete tak zbytečným sporům v pozdějších fázích,“ upozorňuje Martin Adamíra.

7. Budování zahrady začíná

Než se váš dodavatel pustí do budování vaší ideální zahrady, měl by s vámi podepsat smlouvu, ve které budou stanoveny záruky a sankce, pokud se něco nepovede. Bez těchto záruk je podpis smlouvy sázkou do loterie.

Podepsáno? V tom případě už zbývají „jenom“ práce v terénu. Jedná se o nejnáročnější fázi, protože vyžaduje nejvíce práce a samozřejmě je nejvíce vidět. Realizace začíná úklidem pozemku a pokračuje rozmístěním instalací (např. elektřiny). Následuje vyznačení záhonů a vybudování závlahového systému, systému osvětlení a samotná výsadba rostlin - nejprve stromů, potom keřů a nakonec trvalek. Pak už zbývají jen trávníky a prvky, jako je třeba altán, ohniště apod.

8. A co dál?

Zahrada je hotová, a pokud jste vybrali dobře, blíží se vašemu ideálu. Můžete si oddechnout, ale ne úplně. Zvláště první dva roky po založení zahrady je mimořádně důležitá odborná péče. Tu si můžete obstarat sami, nebo ji zadat firmě. Společnosti nabízejí i pravidelnou údržbu zahrady - záleží jen na vás, zda jim ji svěříte, nebo se raději o vše postaráte sami. Údržba nezahrnuje jen sekání trávy a pletí, ale také pravidelnou péči zahradníka o rostliny, hnojení či servis zahradních prvků.